پولیش ها

با استفاده از جدیدترین پیشرفت ها در فناوری پولیش، توسعه پولیش ها RUPES در ایتالیا ، این فرمول های کاملاً ترکیبی و پولیش فقط استاندارد جدیدی برای روپس نیستند ، استاندارد جدید برای اصلاح سطح هر یک از این مایعات BigFoot جدید نشان دهنده تعهد RUPES به نوآوری و کیفیت است.

مشاهده همه 3 نتیجه