آدرس وب سایت : rupesiran.com
 پست الکترونیک : rupesiran.com@gmail.com
 تلفن : 0098-713-8203848
 فاکس : 0098-713-8203056
 آدرس : شیراز – خیابان ارتش – نبش خیابان شهید قطبی – پلاک 245
 توضیحات :
موقعیت روی نقشه : روپس ایران